Moje publikacje

 

Artykuły w języku polskim:

"Budżetowanie pod kątem płci warunkiem wzrostu jakości życia mieszkanek i mieszkańców", w: Budżetowanie wrażliwe na płeć a jakość życia, Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa 2013, s. 12-60 >>czytaj

"Perspektywa grup marginalizowanych w budżetach lokalnych na przykładzie narzędzia gender budget oraz budżetów partycypacyjnych", Projekt: Równość standardem dobrego samorządu, 2011 >>pobierz

"Budżetowanie dla równości", w: Kobiety w społeczeństwie polskim, red. Alicja Palęcka, Szczodry Helena i Marta Warat, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 135-152 [ISBN 978-83-233-3125-4]>>pobierz

"Koszty przemocy, zaniechania i niewydolności systemu, wobec występowania tego zjawiska w rodzinie", w: Interwencja w kryzysie - kryzys w interwencji. Refleksje, analizy, krytyka, red. Beata Zadumińska, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kraków 2010, s. 113-131 [ISBN 978-83-925356-8-3] >>pobierz

"Analiza wpływu kryzysu gospodarczego na sytuację kobiet w Polsce", w: Kobiety na zielonej wyspie. Kryzys w Polsce z perspektywy gender, red. Anna Czerwińska, Zofia Łapniewska, Joanna Piotrowska, Feminoteka, Warszawa 2010, s. 19-59 [ISBN 978-83-62206-16-2] >>pobierz

"Budżetowanie pod kątem płci narzędziem polityki równościowej", w: Polityka równości płci na poziomie lokalnym, OŚKA, Warszawa, grudzień 2005, s. 49-57 [ISBN 83-909820-0-5] >>pobierz

"Czy kobiety kształtują politykę społeczną?", Magazyn Kobiet Kreatywnych KREATURA, 1/V/2009, s. 32-33 [ISSN: 1689-6114] >>pobierz

"Ekonomiczna pieluszka", femka.net, 18 luty 2010 >>pobierz

"Genderowy budżet", Zadra 2 (23) 2005 >>pobierz

"Historie wojenne – opowieść dla Dziewcząt" [o książce Joanny Rudniańskiej: Kotka Brygidy], Stowarzyszenie W Stronę Dziewcząt >>pobierz

"Mała i ważna książka o kobietach" [o Małej książce o FEMINIZMIE Sassy Buregren:], Stowarzyszenie W Stronę Dziewcząt >>pobierz

"Obraz kobiety w pop-kulturze, czyli spór o reklamy", Koło Naukowe Gender Studies UG, 8 marca 2006 >>pobierz

"Od lansu do świadomości, czyli ekonomia i władza", Furia 03, 2010, s. 66-70 [ISSN: 2081-7215] >>pobierz

"Płeć w głównym nurcie a budżety", Raport: „Pracując dla zmiany – 15 lat po Pekinie – Rekomendacje dla Przyszłości”, Polskie Lobby Kobiet, 31 grudnia 2009, s. 210-237 >>pobierz

"Polska pomoc rozwojowa, Niezależne badanie przeprowadzone przez organizacje pozarządowe", Grupa Zagranica, Warszawa 2007 >>pobierz

"Radłów jest też Radlau", Multikulti, 30 października 2008 >>pobierz

"Równouprawnienie - dlaczego warto zatrudniać kobiety?", Koło Naukowe Gender Studies UG, 28 sierpnia 2006 >>pobierz

"Równouprawnienie kobiet i mężczyzn – analiza badań", w: Równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy w praktyce, Ekonomiczne i społeczne uzasadnienia równouprawnienia kobiet i mężczyzn na rynku pracy, PSEP, Warszawa 2005, s. 5-23 [ISBN 83-88407-37-6] >>pobierz

"Seniorzy, do dzieła!", Multikulti, 6 sierpnia 2008 >>pobierz

"Zmiany klimatyczne uderzają w kobiety", Zadra 1-2 (42-43) 2010, s.29-31 >>pobierz

"Żeby szkoła była równa!" [o poradniku Ewy Majewskiej i Ewy Rutkowskiej: Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji], Stowarzyszenie W Stronę Dziewcząt >>pobierz

 

Artykuły w języku angielskim:

History of capitalism//Geschichte des Kapitalismus, Museum des Kapitalismus, Berlin 2014 >>download

Analysis of the national framework for women and men in science, GB_management, Gdansk 2006 >>download

Analysis of the situation of women at the University of Gdansk, GB_management, Gdansk 2007 >>download

Development Aid Distributed by National Governments of the European Union Member Countries, Info Kit, EU Financial Instruments and EU Policy on Gender Affinity Group, European Feminist Forum, 2007 >>download

Development Aid Influence on Gender Issues in Selected Countries in the CEE/CIS region, Info Kit, EU Financial Instruments and EU Policy on Gender Affinity Group, European Feminist Forum, 2007 >>download

Examples of gender budgeting initiatives in Council of Europe member states, Poland, Gender budgeting, Equality Division, Directorate General of Human Rights – DGII, Council of Europe, Strasbourg 2005 [EG-S-GB (2004) RAP FIN] >>download

EU Gender Watch, a comparative analysis of EU Development Instruments from the gender perspective in Georgia, Ukraine, Tajikistan representing respective sub-regions: Caucasus, EU-Neighboring Countries and Central Asia, NEWW, Gdansk, 2007>>download

European Union Financial Instruments, Info Kit, EU Financial Instruments and EU Policy on Gender Affinity Group, European Feminist Forum, 2007>>download

Gdansk Gender Budget Initiative, Beijing +10, NGO Assessment of Implementation of the Beijing Platform for Action in CEE/CIS Countries, Regional Report, Liberal Society Institute, Kiev 2005 >>download

Gender and Digital Divide – Information and Communication Technologies and their Impact on Equality, ECOM 05, Technical University of Gdansk, Gdansk 2006 >>download

Gender Budgeting as a Management Strategy for Gender Equality at Universities, ed. Frauenakademie Munchen e.V., Monachium 2008 [ISBN-13: 978-3-937120-09-6] >>download

Gender Budgeting as a Tool in Analyzing Development Aid, Info Kit, EU Financial Instruments and EU Policy on Gender Affinity Group, European Feminist Forum, 2007 >>download

High unemployment and low social security, National report, Poland, In dignity and rights, making the universal right to social security and reality, Instituto del Tercer Mundo, Montevideo 2007 [ISSN: 0797-9231] >>download

Info sheet: EU neighboring countries in Eastern Europe/Former Soviet Union, The enlarged EU and its agenda for a wider Europe: What considerations for gender equality?, WIDE, Brussels 2004 >>download

 

Artykuły w języku niemieckim:

Bürgeraktivismus von Frauen, die Stellung der Frau in der polnischen Gesellschaft und der Einfluss der europäischen Integration, Heinrich Böll Stiftung, Berlin 2006 >>laden

Geschichte des Kapitalismus//History of capitalism, Museum des Kapitalismus, Berlin 2014 >>laden